O NÁSPARTNEŘIFOTOGALERIEDOKUMENTYKONTAKTY

Hledat

Školní časopis roku

Občanské sdružení Altus je pořadatelem soutěže školních časopisů a novin v Pardubickém kraji.

logoJedná se o soutěž periodik – v tištěné i online podobě, které vydávají redakce žáků od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis.

Soutěž „Školní časopis roku“ probíhá celostátně. Díky podpoře MŠMT celostátní pořadatelé docílili zvýšení zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání v rámci celé České republiky. Neustále usilujeme o návaznost na rámcové vzdělávací programy, tedy podporu v rámci hodin mediální výchovy.
Jedná se soutěž s celostátním rozsahem postupové soutěže. Účastníci nejdříve soutěží v krajských kolech. Ocenění jsou poté zváni do kola celostátního.

Přínos soutěže

Podpora vydávání školních periodik. Síťování školních redakcí. Motivace tvůrčích třídních nebo školních kolektivů, pracujících na školním časopise. Umožnění kontaktu s profesionálními tvůrci periodik. Impulsy pro nové možnosti tvorby školních periodik.

Rozsah soutěže

Soutěž pokrývá celou Českou republiku a je otevřena i účastníkům ze Slovenska. V rámci soutěže je realizováno 13 krajských kol (Středočeský kraj a Praha mají společné krajské kolo). Náš Pardubický kraj zapadá tedy do celé mozaiky soutěže.
Návaznost na rámcové vzdělávací programy
Návaznost na individuální projekt národní Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, průřezové téma Mediální výchova a medializace a Podpora informačního systému pro mládež.

Další aktivity navazující na tuto soutěž

Celostátní soutěž je v kontaktu s redakcemi po celý rok, a to při těchto aktivitách:

 • Putovní výstava časopisů
 • Žurnalistické školy organizované v Praze, Českém Těšíně a Havlíčkově Brodu
 • Soutěž Článek měsíce, která měsíčně oceňuje publicistickou a uměleckou tvorbu mladých novinářů.
 • Organizování půldenních žurnalistických workshopů na školách.

Odborná úroveň řešitelů

Organizačně soutěž zajišťuje Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež NIDM MŠMT.

Dalšími garanty jsou zástupci těchto organizací – Syndikát novinářů, Deník, Topzine.cz.

V Pardubickém kraji je garantem soutěž zapsaný spolek Altus.

Školní časopis 2019

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora. Na obálku napište - Školní časopisy  (doplňte příslušný kraj+název časopisu).


Postup je následující:

 1. Vyplnit elektronickou formu přihlášky: https://goo.gl/forms/SmYPyU5KvsvoOfiw2
 2. Vybrat alespoň 2 čísla ze školního roku 2018-2019.
 3. Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 10. dubna 2019 (rozhodující je razítko na obálce) na adresu Altus, z.s., Strojařů 1387, 537 01 Chrdim. Zásílky zasílejte obyčejně!

Z každého kraje postoupí do celostátního kola maximálně dva časopisy z každé kategorie (I. stupeň, I + II. stupeň, II. stupeň, II.stupeň + střední školy, střední školy, webové stránky, oddílové časopisy) a maximálně jeden časopis z kategorií (obsah, grafika, titulní strana).

Celostátní kolo proběhne v listopadu 2019 v Brně v rámci Multimediálního dne Katedry mediálních studií a žurnalistiky. V rámci slavnostního vyhlášení proběhne setkání s finalisty soutěže a novinářské dílny. Také se dozvíte, co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako vy. Zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.

Výsledky 2018

Královéhradecký kraj

Základní umělecká škola

1. Noviny Střeziny (Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové)

Žáci I. stupně a II. stupně

1. Školní časopis ÚL (ZŠ Úpice-Lány)

2. Školní věštec (Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek)

3. Perličky z chlumecké školičky (ZŠ Chlumec nad Cidlinou)

Žáci II. stupně

1. Export (Základní škola Dobruška)

2. Osická Boomba (ZŠ a MŠ Františka Škroupa)

3. Častolovník (ZŠ a MŠ Častolovice)

4. IQčko (ZŠ Jaroměř)

Žáci II. stupně a střední školy

1. BOOM (Gymnázium a SOŠPg Nová Paka)

Studenti střední školy

1. Jeřáb (Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové)

2. Woco-go-zin (SOŠ a SOU Hradec Králové)

Žáci MŠ

1. Občasníček

Pardubický kraj

Žáci I. a II. stupně, žáci střední školy

1. PRUŽINA (Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice)

Žáci I. i II. stupně, žáci střední školy praktické dvouleté, žáci speciální školy  

1. Školní drby (Speciální ZŠ a SŠ Svitavy)

Žáci I. stupně

1. Riegrováček (Základní škola Svitavy)

Žáci I. stupně a II. stupně

1. Béda (ZŠ B. Smetany)

2. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle)

3. BrVe Times (Základní škola Pardubice Bratranců Veverkových)

4. Rosík (ZŠ a MŠ Rosice)

Žáci II. stupně

1. Riegrovák (Základní škola Svitavy)

2. Šotek (ZŠ a MŠ Proseč)

3. ŠKROB (ZŠ a MŠ Krouna)

Žáci II. stupně a střední školy

1. MAGGY (MAGazín GYmnázia) (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy)

Studenti střední školy

1. Gymjev Express (Gymnázium, Jevíčko)

2. Vyzvědač aneb Nebezpečný chemik hasí vlasy (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)

3. Buzola (Gymnázium Josefa Ressela Chrudim)

Studenti střední školy, E-ziny - časopis s vlastním redakčním systémem

1. Chrudimka.cz (Altus, z.s.)

Soutěž školních časopisů 

2016 v Pardubickém kraji

pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského a radního Pardubického kraje Pavla Šotoly

Speciální a praktické

1. PRUŽINA (Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice)

Žáci a učitelé ZŠ

1. Resslovský zpravodaj (ZŠ Pardubice, Josefa Ressla)

Žáci I. stupně

1. Riegrováček (Základní škola Svitavy, Riegrova 4)

2. Pětka

Žáci I. stupně a II. stupně

1. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle)

2. Béda (Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460)

3. BrVe Times (Základní škola Pardubice)

4. Hrošíkovy Hrochoviny (Základní škola Hrochův Týnec)

5. MUF (Základní škola Moravany, okres Pardubice)

Žáci II. stupně

1. Šotek (ZŠ a MŠ Proseč)

2. Riegrovák (Základní škola Svitavy, Riegrova 4)

3. ŠKROB (ZŠ a MŠ Krouna)

4. Vodopád (Masarykova základní škola Dolní Roveň)

Žáci střední školy

1. MAGGY (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy)

2. Gymplák (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

3. Gymjev Express (Gymnázium, Jevíčko)

4. Buzola (Gymnázium Josefa Ressela)

5.-6. SKALPEL - časopis, který se vám dostane pod kůži ... (Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí)

5.-6. CHRUDIMKA.cz (ALTUS, z.s. Chrudim)

7. Elektronka (SPŠE a VOŠ Pardubice Karla IV.)

Výsledková listina Školní časopis Pardubického kraje v roce 2015

Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ

1. PRUŽINA (Pardubický kraj)

Žáci a učitelé I. a II. stupně ZŠ

1. Resslovský zpravodaj (ZŠ Resselovo Pardubice)

Žáci I. stupně a II. stupně

1. BrVe Times (Základní škola Bratranců Veverkových)

2. Muf (ZŠ Moravany)

3. Béda (Základní škola Lanškroun)

4. Sokolovský koktejl (Základní škola a mateřská škola Svitavy)

4. Riegrovák (Základní škola Svitavy, Riegrova 4)

5. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle)

6. Hrošíkovy Hrochoviny (Základní škola Hrochův Týnec)

7. Dvojka 2 (Základní škola Litomyšl)

Žáci II. stupně

1. ŠOTEK (ZŠ Proseč)

2. Můj svět (ZŠ Heřmanův Městec)

3. Škrob (ZŠ a MŠ Krouna)

4. Školní noviny (Masarykova základní škola Dolní Roveň)

Žáci II. stupně a střední školy

1. Gymplák (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Žáci střední školy

1. MAGGY (MAGazín GYmnázia) (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy)

2. Gymjev Express (Gymnázium Jevíčko)

3. Chrudimka.cz (Občanské sdružení Altus)

4. Elektronka (SPŠE a VOŠ Pardubice)

Výsledky pro Královéhradecký kraj v roce 2015

žáci I. stupně a II. stupně

 1. Krčíňoviny (Základní škola a Mateřská škola Krčín)

žáci II. stupně

1. Osická Boomba (ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice)

žáci II. stupně a střední školy

1. BOOM! (Gymnázium a SOŠPg Nová Paka) 

2. Trivium Revue  (ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s.)

Výsledky pro rok 2014

Samotné časopisy soutěžily v několika kategoriích. Ve středoškolské vyhrál časopis Gymnázia z Ústí nad Orlicí Gymplák, v kategorii žáků prvního stupně časopis s názvem „4.A, 5.A" ze ZŠ Pardubice, Benešovo nám. V kategorii žáků II. stupně zvítězil časopis ZŠ Krouna Škrob a ve společné kategorii žáků I. a II. stupně těsně vyhrál časopis Riegrovák (ZŠ Svitavy) nad časopisem Třesk (ZŠ Morašice u Litomyšle).

Odborná porota, kterou tvořil zakladatel asociace internetových novinářů iPress a servisního centra pro novináře tiskovky.info Tomáš Zdechovský, šéfredaktor Pardubického deníku Tomáš Dvořák a redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Pardubice Josef Kopecký, přidělila i mimořádné ceny. A to časopisu Třesk za autorskou originalitu a časopisu MUF (ZŠ Moravany) za nejlepší komiks.

Výsledky pro rok 2013

Kategorie Středoškolácí

1. Otmar (Gymmnázium Vysoké Mýto)

2. Gymplák (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Kategorie I. stupeň

1. Bystřílek (ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy)

2. Školáček (ZŠ Dolní Ředice)

Kategorie I. a II. stupeň

1. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšl)

2. Riegrovák (Základní škola Svitavy, Riegrova 4)

3. MUF (ZŠ Moravany)

4. Hrošíkovy Hrochoviny (Základní škola Hrochův Týnec)

Kategorie II. stupeň

1. Šotek (ZŠ Proseč)

2. Maggy (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy)

3. Škrob (ZŠ a MŠ Krouna)

4. Za minutu osm (Základní škola Vysoké Mýto)

Web

1.Chrudimka.cz

casopis

Výsledky - Pardubický kraj - 2012

Porota:

 • Jana Pernicová, radní Pardubického kraje
 • Lucie Šárovcová, Týdeník 5+2 dny
 • Tomáš Dvořák, Pardubický deník
 • Josef Kopecký, Český rozhlas Pardubice a týdeník Sedmička

Kategorie 1. stupeň:

 1. Školní noviny (ZŠ a MŠ Ostřetín u Holic)

Kategorie 1. a 2. stupeň

 1. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšl)

2. ChrastPark (ZŠ Chrast)

3. MALÍČEK (ZŠ Dr. Malíka Chrudim)

Kategorie 2. stupeň

 1. ŠOTEK (ZŠ Proseč)

2. MYŠÁRNÍK (ZŠ Svitavy)

3. ŠŤÁVA (ZŠ Chrudim)

Kategorie středoškoláci

 1. Gymplák (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Kategorie webové časopisy a noviny

 1. CHRUDIMKA.CZ

Cena za obsah: Třesk

Cena za titulku: ChrastPark

Cena za grafiku: Třesk

Mimořádná cena poroty: Zámeček (protože se věnuje speciální cílové skupině)

Cena poroty za mezinárodní spolupráci: My School Yesterday and Today (ZŠ Hrochův Týnec)

Cena poroty za originální rubriky: Hrošíkovy hrochoviny (ZŠ Hrochův Týnec)

                            

Informace o krajském kole v roce 2012

pceLogo-MSMT logo-chrudim crdm klice-pro-zivot
Kontaktujte nás

Povinné *

 
(c)2011 - Občanské sdružení ALTUS
Foto použito © Godfer / Fotky & Foto
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info Systém běží na CMS Joomla 1.5